KarDroid - Karaoke Vietnam 3.2.6 APK for Android

KarDroid - Karaoke Vietnam 3.2.6 APK for Android APK for Android

Free Entertainment Game by redphx

Rating 4.3/5Downloads: 10,000,000 Updated: 2015-01-01

Publishers review : *Note: This app is for Vietnamese only

Tra cứu danh sách bài hát Karaoke đầu đĩa Arirang
- Đầy đủ 46 vols tiếng Việt + 8062 bài hát Quốc tế
- Tìm kiếm theo mã số, tên bài hát, tên ca sỹ, nhạc sỹ, lời bài hát ( câu đầu tiên )
- Lưu/xóa yêu thích
- Không quảng cáo
- Cập nhật nhanh nhất
- ...

Hướng dẫn tìm kiếm:
- Tìm theo mã số: #ma-so
- Tìm theo tên ca sỹ, nhạc sỹ: @ca-sy
- Tìm theo lời bài hát ( câu đầu tiên ): $loi-can-tim

Bạn vui lòng vào trang chủ app để xem chi tiết thông tin

* Lưu ý: một số máy sử dụng 2.1 có thể bị Force Close lần chạy đầu tiên, các lần sau bình thường. Mình đang tìm cách xử lý

Download KarDroid - Karaoke Vietnam 3.2.6 APK for Android APK File

KarDroid - Karaoke Vietnam 3.2.6 APK for Android APK

Download Locations for KarDroid - Karaoke Vietnam 3.2.6 APK for Android (File Size:Varies with device)

Download Options and Mirrors:

Download APK from APK-FILE.COM

install app from google play

DISCLAIMER: KarDroid - Karaoke Vietnam 3.2.6 APK for Android is the property and trademark from redphx, all rights reserved by redphx. Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.